Volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein

Zoektocht naar gemeenschappelijke vorm en inhoud

In het traject “volgen, spiegelen, leren” zoeken NDSD, de G4 en G32, de VNG, KING en het Rijk naar een gemeenschappelijke vorm en inhoud. Opgebouwd vanuit de lokale/regionale praktijk en bruikbaar voor een landelijke dialoog over de transformatie van het sociaal domein.

Dit traject is een succes als er een goede dialoog is ontstaan tussen gemeenten onderling en het Rijk. Ondersteund door feitelijke informatie en ervaringen uit de praktijk. Waardoor gemeenten en Rijk beter kunnen volgen, sturen, spiegelen en leren. En er een basis is voor (doorontwikkeling van) de landelijke monitor in een veranderende context.

We willen een gezamenlijke en gedragen basis ontwikkelen voor meten, volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein. Startend vanuit de praktijkervaring van gemeenten en in samenwerking met de kennisinstituten en departementen. Zodat we het lokale transformatieproces kunnen ondersteunen en ruimte kunnen bieden aan maatwerk en variëteit.

Ontwikkelingen

Dit traject is gestart met een kick off met gemeenten, departementen en kennispartijen. Gevolgd door een eerste ontwikkelsessie met gemeenten en het Festival der Verantwoording. In het onderliggende projectplan “Voorstel gezamenlijk doorontwikkeltraject monitoring in het sociaal domein” staat een gedetailleerde beschrijving van de aanpak, planning en beoogd resultaat.