Volgen, spiegelen en leren in het sociaal domein

Hoe kunnen Rijk, gemeenten en kennispartijen de transformatie in het sociaal domein goed volgen, spiegelen en hiervan leren?

Waar werken we aan?

We volgen en spiegelen de transformatie in het sociaal domein, en leren hiervan. Maar dat kan alleen als er een op vorm en inhoud een gemeenschappelijke basis bestaat bij Rijk, gemeenten en kennisinstellingen.

De informatiebehoefte in het sociaal domein verandert. Samen met gemeenten, Rijk en kennispartners als het Sociaal Cultureel Planbureau, Centraal Bureau voor de Statistiek en het RIVM geven we hier vorm en inhoud aan. Daarbij is er meer aandacht voor de ervaringen van mensen en kwaliteit van leven.

Waarom werken we hieraan?

Met de gedeelde basis ondersteunen we het lokale transformatieproces. Bovendien kunnen Rijk en gemeenten informatie beter benutten om te volgen, spiegelen en leren volgens de principes van eenvoud en de bedoeling. Dit alles geeft ruimte voor maatwerk en variëteit. Ook bieden we met de basis de mogelijkheid voor een landelijke dialoog, en doorontwikkeling van landelijke monitoring zoals SCP-rapportage.

Hoe werken we hieraan?

We starten vanuit de praktijkervaring van gemeenten. Dit doen we door een goede dialoog op gang te brengen tussen gemeenten en met het Rijk. Hierbij gebruiken we feitelijke informatie en ervaringen uit de praktijk. We ontwikkelen de gedeelde basis in samenwerking met de kennisinstituten en departementen.

Voor de verschillende sporen zijn er verschillende groepen gemeenten betrokken. Inmiddels zijn er ook zijsporen verbonden aan het traject. Deze gaan onder andere over doorontwikkeling van een cliënt-ervaringsonderzoek. Ook hierbij zijn verschillende gemeenten betrokken.

Waar gaan we voor?

Dit traject is een succes als er een goede dialoog is ontstaan tussen gemeenten onderling en het Rijk, ondersteund door feitelijke informatie en ervaringen uit de praktijk. Waardoor gemeenten en Rijk beter kunnen volgen, sturen, spiegelen en leren. En als er een basis is voor (doorontwikkeling van) de landelijke monitor in een veranderende context.

Wie doen mee?

  • NDSD
  • De G4
  • De G32
  • VNG
  • Het Rijk

Waar staan we?

Ons traject is gestart met een kick off met gemeenten, departementen en kennispartijen. Hierna volgde een eerste ontwikkelsessie met gemeenten, en het Festival der Verantwoording.

We ontwikkelden de roadmap Maatschappelijk Resultaat. Dit is een leidraad die gemeenten en gemeenteraden gebruiken om de cyclus van ‘volgen-spiegelen-leren’ vorm te geven. Verder creëerden we een ontwikkeltraject met bijeenkomsten en een aantal landelijke tafels.

De volgende ambitie is om met het SCP, BZK, gemeenten en andere partijen te komen tot een aantal (inhoudelijke) antennes om in de toekomst op landelijk niveau te volgen, spiegelen en leren. In 2019 deden we onderzoek naar onder meer de werking van narratieven. De focus komt daarbij steeds meer op de landelijke ontwikkeling.

Meer weten?

Neem contact op met  Joop van der Zee via j.van.der.zee@utrecht.nl