Hoe versterk je de sociale basis in buurten?

Zorg dichtbij huis, minder specialisten in het gezin, sneller signaleren van problemen en minder eenzaamheid en armoede. Het activeren en ondersteunen van de sociale basisis een belangrijk antwoord op allerlei maatschappelijkevraagstukken. Hoe zorg je dat burgers hierover meepraten en zichzelf – en elkaar – willen helpen? Dat onderzoeken gemeenten, Rijk en Movisie, zorg- en welzijnsorganisaties eninwoners in het traject Versterken sociale basis. Hoe pakt de gemeente Amstelveen dit aan?