Versterken sociale basis

Een sterkere sociale basis: investeren in vrijwilligers, mantelzorgers en welzijnswerkers

Een sterke sociale basis speelt een belangrijke rol in de transformatie in het sociale domein. Maar hoe zorg je voor een sterke sociale basis en hoe bepaal je eigenlijk of een sociale basis sterk is? Om hier antwoord op te krijgen starten we een traject in het kader van het programma sociaal domein waarin we deze en andere vragen nader verkennen. Dit traject pakken we in eerste instantie op in een samenwerking van gemeenten, VWS, Sociaal Werk Nederland en kennisinstituut Movisie. Gaandeweg betrekken we ook graag andere partijen. Zoals bewonersorganisaties, cliëntorganisaties, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Wie zorgt ervoor dat bewoners die in de buurt activiteiten willen organiseren elkaar leren kennen? Wie kent en herkent de overbelaste mantelzorger en weet de verbinding te leggen met de professional die hierbij kan ondersteunen? De sociale basis speelt een belangrijke rol in vroegtijdig zorg- en ondersteuningsvragen te signaleren en waar mogelijk al op te lossen. In een sterke sociale basis is ook een goed opgroei en ontwikkelklimaat voor kinderen en is er bijvoorbeeld toegang tot laagdrempelige opvoedondersteuning.

De wijk en de sociale infrastructuur bepalen ook op welke manier personen zich kunnen ontwikkelen. Daarom vinden wij het belangrijk om bij de investering in de sociale basis samen te werken met andere sociale partners, zoals woningcorporaties. Met het vertrekpunt de lerende uitvoeringspraktijk gaan we aan de slag in dit traject.

Meer informatie en meedoen