Versterken sociale basis

Hoe versterken we de sociale basis en via die weg de zelfredzaamheid van mensen?

Waar werken we aan?

Het sterker maken van alles in een buurt, wijk of dorp waar bewoners iets aan hebben, en waar ze makkelijk naartoe kunnen. Een omgeving waar:
– zorg- en ondersteuningsvragen die mensen hebben op tijd worden gezien en opgelost.
– kinderen goed kunnen opgroeien en zich goed kunnen ontwikkelen.
– toegang is tot laagdrempelige opvoedondersteuning.

Kortom: het versterken van de sociale basis, zodat de zelfredzaamheid van mensen toeneemt.

Waarom werken we hieraan?

Het sociale domein verandert en de rol van de sociale basis wordt daarbij steeds belangrijker. Maar hoe zorg je voor een sterke sociale basis en hoe bepaal je eigenlijk of een sociale basis sterk is? Om hier antwoord op te krijgen, starten we het traject ‘Versterken sociale basis’ waarin we deze en andere vragen gaan onderzoeken.

Hoe werken we hieraan?

We zetten lokale pilots op en leren zo vanuit de praktijk welke stappen er nodig zijn om de sociale basis te versterken. Daarnaast organiseren we open themabijeenkomsten rondom de volgende 4 thema’s:
1. Hoe kunnen we resultaten/ effecten van initiatieven beter zichtbaar maken

2. Hoe creëren we samenwerkingsverbanden tussen inwoners, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en gemeenten op basis van vertrouwen.

3. Op welke manier(en) kunnen we de inwoner centraal stellen?

4. Hoe ontwikkel je steunstructuren die zorgen voor een vangnet voor kwetsbare inwoners?

De inzichten en succesverhalen die we opdoen, delen we met andere gemeenten, organisaties en initiatieven in het land.

Wie doen mee?

Dit traject pakken we in eerste instantie op in samenwerking met gemeenten, VWS, Sociaal Werk Nederland en kennisinstituut Movisie. Gaandeweg betrekken we ook graag andere partijen. Denk aan bewonersorganisaties, cliëntorganisaties, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

Nu doen coalities van gemeenten, professionals en betrokken inwoners mee uit: Haarlem, Amersfoort, Hilversum, Gooise Meren, Tilburg, Venray, Súdwest-Fryslân, Hoorn, Montferland, Geldermalsen, Soest, Lansingerland, Amstelveen en Aalsmeer

Wie zijn we?

Wil je een bijdrage leveren aan dit traject of heb je een interessante en/of vernieuwende aanpak voor de versterking van de sociale basis? Neem dan contact op met Harm Kuipers van de gemeente Amersfoort via hr.kuipers@amersfoort.nl of Marieke Kleiboer (VWS) via info@programmasociaaldomein.nl