Versterken sociale basis

Hoe versterken we de sociale basis en via die weg de zelfredzaamheid van mensen?

Waar werken we aan?

We werken in dit traject aan een sterke sociale basis en zelfredzame mensen. Het sterker maken van initiatieven, voorzieningen en netwerken in een buurt, wijk of dorp waar inwoners makkelijk naartoe kunnen, staat voorop. Een omgeving waar zorg- en ondersteuningsvragen van mensen op tijd worden gezien en opgelost, mensen contact met elkaar hebben en er toegang is tot laagdrempelige opvoedondersteuning.

Waarom werken we hieraan?

Het sociaal domein verandert en de rol van de sociale basis, die altijd al groot was, wordt steeds zichtbaarder. Maar hoe zorg je voor een sterke sociale basis en hoe bepaal je of een sociale basis sterk is? Wat is er nodig om verbeteringen door te voeren? Om hier antwoord op te krijgen, onderzoeken we in het traject ‘Versterken sociale basis’ deze en andere vragen.

Hoe werken we hieraan?

Met lokale pilots leren we vanuit de praktijk welke stappen nodig zijn om de sociale basis te versterken. Daarnaast organiseren we open themabijeenkomsten rondom de volgende thema’s:

1. Hoe maken we resultaten en effecten van initiatieven beter zichtbaar?

2. Hoe creëren we samenwerkingsverbanden tussen inwoners, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en gemeenten op basis van vertrouwen?

3. Op welke manier(en) kunnen we de inwoner centraal stellen?

De inzichten en succesverhalen die we opdoen, delen we met andere gemeenten, organisaties en initiatieven in het land.

Wie doen mee?

In dit traject werken gemeenten, het ministerie van VWS, Sociaal Werk Nederland, kennisinstituut Movisie en de werkplaatsen Sociaal Domein samen. We betrekken ook graag andere partijen. Denk aan bewonersorganisaties, cliëntorganisaties, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.

De volgende coalities van gemeenten, professionals en betrokken inwoners doen mee: Haarlem, Amersfoort, Hilversum, Venray, Beesd, Hoorn, Montferland, Soest, Lansingerland en Amstelveen.

Wie zijn we?

Wil je een bijdrage leveren aan dit traject of heb je een interessante en/of vernieuwende aanpak voor de versterking van de sociale basis? Neem dan contact op met de begeleiders: Joost van Ravesteyn – joost@korax.nl of Marco Bruggeman – marco.bruggeman@adimon.nl

Trajectregisseurs voor dit onderdeel van het programma zijn: Herm Kuipers van de gemeente Amersfoort en Marieke Kleiboer (ministerie van VWS).

Mail voor algemene vragen over het Programma Sociaal Domein naar: info@programmasociaaldomein.nl

Lees in dit artikel meer over de initiatieven per gemeente binnen Versterken sociale basis.

Lees onderaan deze pagina meer over de initiatieven en opbrengsten van dit traject.

Eind 2019 werd het traject afgesloten: lees hier de slotpublicatie