Leren van een calamiteit in het sociaal domein

Deze publicatie is bedoeld voor medewerkers die vanuit de gemeente verantwoordelijk zijn voor het organiseren van onderzoek en de evaluatie van calamiteiten en incidenten met maatschappelijke impact in het sociaal domein.