Publicatie Privacy in het sociaal domein: veel gestelde vragen

Mensen vragen regelmatig hulp aan hun gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet. Ook kloppen zij bij gemeenten aan voor bijvoorbeeld hulp bij schulden of leerlingenvervoer voor hun kinderen. Vaak gaat het om een zogeheten enkelvoudige vraag. Maar regelmatig spelen er ook meerdere vragen of problemen.

Om kwetsbare mensen beter te helpen is het bijna altijd nodig dat partijen in het sociaal domein samenwerken. Dan rijst de vraag: welke gegevens mogen we daarbij gebruiken of uitwisselen? Hoe zit het bij een meervoudige hulpvraag met de verwerking van persoonsgegevens? Hoe kunnen we mensen goed helpen én hun privacy goed beschermen?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met deze vragen. Zeker sinds de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om organisaties in het sociaal domein hierbij te ondersteunen verzamelden we vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein praktische oplossingen en tips rond dit thema.

In deze publicatie zetten we een aantal veel gestelde vragen rond privacy op een rij. De vragen zijn gerubriceerd rond de Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Jeugdwet en het thema regie, multiproblematiek en casusoverleg.

vragen, veel gestelde vragen, privacy
Beeld: unsplash.com

Denk aan vragen als:  Wat mogen professionals tijdens het keukentafelgesprek wel of niet uitvragen? En wat mogen ze vastleggen? Wat mag je over de gezinsleden vastleggen in een rapportage? Hoe ga je om met zorgmijders of betrokkenen die het niet begrijpen en toestemming weigeren? Hoe zit het met de rechtvaardiging van bemoeizorg of een drangtraject? 

Geactualiseerde publicatie

De eerste versie van deze publicatie verscheen eind 2019. Eind 2021 is deze derde publicatie geactualiseerd door nieuwe vragen die we kregen naar aanleiding van de publicatie in deze serie over het pettenvraagstuk.

Bij de totstandkoming van deze publicaties werkten VNG, Divosa en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten. De inzichten en tips zijn gebundeld in vier handreikingen:

  1. Privacy in het sociaal domein: communiceren over privacy
  2. Privacy in het sociaal domein: bewustzijn bij gemeenten
  3. Privacy in het sociaal domein: veel gestelde vragen
  4. Privacy in het sociaal domein: het pettenvraagstuk