Nieuwe e-learning ‘Gegevens uitwisselen in het jeugddomein’

Onlangs werd een nieuwe e-learning over ‘Gegevens uitwisselen in het jeugddomein’ gelanceerd. De e-learning biedt inzicht in privacywetgeving en het beroepsgeheim in het jeugddomein. Professionals in dit gebied kunnen met deze module hun kennis en zelfvertrouwen vergroten. 

Beeld: ©Rijksoverheid

De e-learning biedt professionals de mogelijkheid om hun dilemma’s te toetsen aan allerlei praktijkvoorbeelden. Met de module krijgt de professional op een interactieve manier inzicht in de huidige wet- en regelgeving. Zo is de module ook een goede aanvulling op de ‘In Goed Vertrouwen’ PrivacyApp.

De e-learning is gratis en wordt aangeboden door de GGZ Ecademy. Kijk hier voor meer informatie.

Zorg voor de jeugd

De e-learning module kwam tot stand met subsidie van het ministerie van VWS in het kader van het programma Zorg voor de Jeugd. Het is een product van de Samenwerkende Beroepsverenigingen en de Manifestpartners ‘In goed vertrouwen, de privacy van de jeugd geborgd’.

Het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy van het Programma Sociaal Domein publiceerde tevens 4 publicaties over het delen van gegevens in het sociaal domein. Kijk hier om de publicaties te downloaden