Publicatie Privacy in het sociaal domein: veelgestelde vragen

Wanneer mogen professionals in het sociaal domein een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Lees het antwoord op deze en meer vragen in Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen.

De publicatie is deel 2 in de serie van 4 publicaties van ons traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy.

Wanneer mogen professionals in het sociaal domein een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat mag of moet een professional doen bij vermoedens van fraude in het kader van een andere wet? Wat valt wel en niet onder een ‘dossier’?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met deze vragen. Zeker sinds de komst van de nieuwe privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om gemeenten te ondersteunen verzamelden we vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein praktische oplossingen en tips rond dit thema die we bundelen in 5 publicaties. Binnen dit traject werkten VNG, Divosa, het ministerie van BZK en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten.

In deze tweede publicatie zetten we een aantal veelgestelde vragen op een rij. De deelnemende gemeenten hebben geprobeerd daar een bevredigend antwoord op te formuleren.

Verzameling vragen die we onderhouden

Het is bedoeld als de eerste input voor een verzameling vragen en antwoorden die op een vindbare plek wordt gepubliceerd en vooral op duurzame wijze wordt onderhouden. Dat is ook nadrukkelijk de wens van de verschillende gemeenten die aan de totstandkoming hebben meegewerkt.

Het is natuurlijk geen volledige lijst, er leven zeker meer vragen en die veranderen ook in de loop van de tijd. Mogelijk volgen professionals, experts of juristen ook niet altijd het antwoord honderd procent. Maar wel hebben hier verschillende experts, uit verschillende gemeenten, naar gekeken. Dus dat biedt op z’n minst iets van een gemene deler.

De vragen zijn geplaatst onder de volgende onderwerpen:

• Participatiewet,
• Wmo 2015 en Jeugdwet,
• Regie en multiproblematiek.

Oproep

Heb je een specifieke vraag over privacy in het sociaal domein die relevant is voor deze publicatie? Stel deze vraag (of deel een mogelijke oplossing) via: info@programmasociaaldomein.nl

Wil je de andere handreikingen lezen of binnen enkele weken ontvangen? Kijk dan verder of stuur een mail aan info@programmasociaaldomein.nl