Publicatie: Privacy in het sociaal domein, bewustzijn bij gemeenten

Deze handreiking richt zich op het bewustzijn van privacy bij gemeenten en is bedoeld om gemeenten en hun ketenpartners bewuster te maken bij het verwerken van persoonsgegevens. Ze biedt inzicht in te maken keuzes en een verzameling aan instrumenten en methodieken. De input is verzameld en aangeleverd door gemeenten die deelnamen aan het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) in het Programma Sociaal Domein. Ze zijn allemaal in de praktijk toegepast en hebben tot positieve resultaten geleid op het vlak van bewustzijn.

> Lees ook de andere publicaties in deze serie