Professionals met meerdere petten op: welke regels gelden?

Gemeenten en organisaties in het sociaal domein zadelen professionals vaak onbedoeld op met taken die tegengestelde juridische regimes kennen. Daarom werkt het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) aan handvatten voor deze ‘pettenproblematiek’. Want duidelijke keuzes en goede afspraken voor de praktijk zijn nodig. Hoe gaat de gemeente Almere hiermee om bij het inrichten van de wijkteams?