Privacy in het sociaal domein: Veelgestelde vragen

Wanneer mogen professionals nog een kopie van het identiteitsbewijs maken en bewaren? Wat mag of moet een professional doen bij vermoedens van fraude in het kader van een andere wet? Wat valt nu wel en niet onder een ‘dossier’? Hoe zit het met persoonlijke aantekeningen?

Veel gemeenten en organisaties in het sociaal domein worstelen met deze vragen. Zeker sinds de komst van de nieuwe privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Om gemeenten te ondersteunen verzamelden we vanuit het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) van het Programma Sociaal Domein praktische oplossingen en tips rond dit thema die we bundelen in 5 publicaties. Binnen dit traject werkten VNG, Divosa en de NDSD intensief samen met twintig gemeenten.

In deze tweede publicatie hebben zetten we een aantal veelgestelde vragen op een rij.