Hoe kunnen we gegevens uitwisselen in het sociaal domein en tegelijk de privacy van mensen waarborgen?

Waar werken we aan?

Voor goede hulp kan het nodig zijn dat gemeenten en organisaties in het sociaal domein gegevens uitwisselen. Hoe doe je dat op een goede manier? Daarvoor werken we in het traject Uitwisseling persoonsgegevens en privacy (UPP) samen aan het opheffen van ‘wettelijke’ knelpunten op het gebied van gegevensuitwisseling, die recht doet aan de privacy van mensen.

Waarom werken we hier aan?

Er is kritiek op hoe in de wetten de gegevensverwerking in het sociaal domein is geregeld. Zo ontbreekt een wettelijke grondslag voor gemeenten om gegevens te verwerken voor integrale dienstverlening aan burgers. Dat stelt onder meer de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De urgentie rond dit thema is toegenomen door de invoering van privacywetgeving (de AVG) in 2018. De huidige initiatieven richten zich vooral op het ondersteunen van gemeenten binnen de wettelijke kaders. Ons traject richt zich tevens op de aanpassing van wettelijke kaders en het op orde krijgen van de ‘privacybasis’.

Wat doen we?

  • oppakken van knelpunten op het gebied van het uitwisselen van persoonsgegevens in het sociaal domein,
  • maken van een inhaalslag om ‘de basis op orde’ te krijgen.

We richten ons op regie door gemeenten, vroegsignalering en werken in sociale wijkteams, evenals  harmonisatie van wetgeving.

Werkwijze: drie sporen

Binnen ‘UPP’ werken we vanuit drie sporen aan oplossingen:

Spoor 1
Beleid en wetgeving zijn uitvoerbaar, dat is ons uitgangspunt. Is dit niet het geval? Dan is aanpassing van wet- en regelgeving noodzakelijk. De departementen zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit vereist een grondige onderbouwing vanuit de dagelijkse uitvoeringspraktijk.

Een kerngroep van experts bij ministeries en gemeenten werkt aan ‘position papers’. Deze vormen de basis voor besluitvorming over (het aanpassen van) wetgeving.

Spoor 2
Organisaties en professionals zijn in staat om binnen en met de gegeven privacykaders te werken. Ook beschikken zij over de benodigde structuren, kennis en vaardigheden. Gemeenten die commitment hebben om de boel snel op orde te krijgen, delen ervaringen en inzichten met andere gemeenten.

Spoor 3
Versterken van het kennisnetwerk en verbeteren van kennisdeling en informatievoorziening over privacy en gegevensuitwisseling, dat is ons doel.

Waar gaan we voor?

We realiseren oplossingen voor de topvijf van issues rond gegevensuitwisseling.

  1. Bewustwording: wat helpt om professionals bewust te maken van de juiste afwegingen bij het delen van gegevens in het sociaal domein? (Zaanstad, Amsterdam, Medemblik, Zwolle
  2. ‘Pettenvraagstuk’: (Zaanstad, Almere, Amersfoort)
  3. Afwegingen in de toeleidingfase: Soms is het niet duidelijk of zeker in het kader van welke wet(ten) een persoon hulp of ondersteuning vraagt in het sociaal domein. Hoe ga je om met ‘melden en routeren’? (Rotterdam, Amersfoort)
  4. Meest gestelde vragen (VNG, Nijmegen, De Wolden Hoogeveen, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel
  5. Transparante communicatie voor burgers (bij integrale aanpak in sociaal domein) Enschede, Tilburg, Maassluis

Wie doen mee?

Gemeenten

Almere, Amsterdam, Amersfoort, Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel, Enschede, Maassluis, Nijmegen, Medemblik, Opmeer, Rotterdam, De Wolden Hoogeveen, Tilburg, Zaanstad, Zwolle

Organisaties

VNG Realisatie, Divosa, NDSD

Waar vind je ons?

Het traject UPP van het Programma Sociaal Domein is regelmatig te vinden op congressen en bijeenkomsten. Houd onze agenda in de gaten!

Wie zijn we?

Vragen? Neem gerust contact met ons op.