Samenwerken

Samenwerken tussen organisaties en de domeinen zorg, veiligheid, onderwijs en medisch is een belangrijke voorwaarde om goede hulp te bieden. Hoe je op een betere manier kan samenwerken, dat staat in deze trajecten voorop. Denk aan samenwerken om overgewicht bij jongeren tegen te gaan of om mensen uit de bijstand aan het werk te helpen in een verpleeghuis. We zoeken steeds naar slimme win-winsituaties waarmee we de hulp aan kwetsbare mensen beter maken.