Eindrapport Terugdringen gezondheidsverschillen

De oorzaken van gezondheidsverschillen zijn niet tot één beleidsterrein of vakgebied terug te brengen. De aanpak van gezondheidsverschillen vraagt daardoor om een benadering vanuit verschillende perspectieven: van de doelgroep, de professionals uit verschillende disciplines en het leiderschap op bestuurlijk, organisatorisch en uitvoerend niveau.

De coalities hebben voor verschillende onderdelen van dit traject gebruikgemaakt van de kennis waarvan in wetenschap en praktijk is aangetoond dat die essentieel en waardevol is voor een integrale en adaptieve aanpak van gezondheidsverschillen.

Twee handen houden blauwe bessen vast

Het doel van deze publicatie is om de geleerde lessen van de lokale coalities te beschrijven en te duiden, om hiermee de beschikbare kennis rondom de integrale en adaptieve aanpak van gezondheidsverschillen verder te vullen en te laden met lessen uit de praktijk.

Dit biedt handelingsperspectief voor bestaande en nieuwe coalities die aan de slag willen met het terugdringen van gezondheidsverschillen, of met een ander 'wicked problem' waarbij deze werkwijze toepasbaar kan zijn. Deze publicatie is dan ook bedoeld voor iedereen die werkt aan het terugdringen van gezondheidsverschillen, op bestuurlijk, beleids- of uitvoeringsniveau.

Lees hier meer over de publicatie