Met kwaliteit sturen op het sociaal domein

Kwalitatief goede sturing door gemeenten is van groot belang om te kunnen werken aan verbeteringen in het sociaal domein. In het traject Sturen met kwaliteit geven gemeenten hieraan, samen met het ministerie van BZK en VNG, een stevige impuls. Henk Procé, directeur van gemeente Zwolle, vertelt hoe dit in zijn gemeente heeft geleid tot een andere sturing op thuisondersteuning.