Sturen op kwaliteit

Hoe versterken we de rol van de gemeente als opdrachtgever en geven we sturing vanuit ‘de bedoeling en eenvoud’?

Waar werken we aan?

Wat is er nodig om als gemeente een goede opdrachtgever te zijn? Dat is wat gemeenten tijdens dit traject leren, ontdekken en zelf gaan vormgeven. Nu focussen ze zich nog te vaak op instrumenten, zoals aanbestedingen en subsidiëring, terwijl sturen op kwaliteit ook belangrijk is.

Waarom werken we hieraan?

Gemeenten werken aan een duurzaam lokaal zorg- en ondersteuningsstelsel dat beter aansluit bij de behoeften en kenmerken van hun inwoners. Daarbij vervullen gemeenten verschillende rollen, zoals de rol van regisseur en opdrachtgever. Om deze rollen goed te kunnen uitvoeren, heb je de juiste kwaliteiten, competenties, kennis en vaardigheden nodig. Niet alleen binnen gemeenten, maar ook op regionaal niveau.

Hoe werken we hieraan?

Binnen dit traject starten we leer- en ontwikkeltrajecten op voordirecteuren en (strategische) medewerkers van gemeenten. Zij gaan met elkaar:

  • in gesprek over thema’s die spelen op het gebied van het sturen op kwaliteit en opdrachtgeverschap.
  • goede en minder goede ervaringen uitwisselen en hier goede sturingspraktijken uithalen of deze ontwikkelen tijdens de bijeenkomsten.
  • kijken naar vraagstukken die de boel tegenhouden en daar oplossingen voor zoeken.

Het thema contractering zou inmiddels vanzelfsprekend moeten zijn voor gemeenten. Daarom besteden we in dit traject ook aandacht aan dat thema. Dat doen we met hulp van het Kennis- en Ontwikkelcentrum sociaal domein.

Waar staan we?

Het traject leverde diverse producten op, zoals:

* een essay over de inzet van peer reviews.

* de podcast over het Utrechtse sturingsmodel

* het artikel Met kwaliteit sturen op het sociaal domein

Wie zijn we?

Meer weten? Neem via info@programmasociaaldomein.nl contact op met:

  • Frans Swinkels (gemeente Tilburg