Casus: Terug naar school zonder verder in de schulden te komen

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegen komen, dat is het doel. We leren samen in de praktijk en delen doorbraken en casussen. 

Een casus van het traject ‘Samen slim en slagvaardig kansen creëren voor jongeren’: de gemeente Enschede scheldt de schulden van Marion kwijt als zij haar studie afrondt.

Casus Marion (22)

Opleiding: vmbo-tl Zorg en welzijn

Inkomen: bijstandsuitkering

Daginvulling: geen werk, geen school

Problematiek: wonen, psychische en lichamelijke problemen, trauma, schulden

Wens: wil weer naar school of een zinvolle daginvulling

Knelpunt: bewindvoering ‘dwingt’ Marion om 3 jaar in de uitkering te blijven

Oplossing: bij afronden van een studie scheldt de gemeente Marions schulden kwijt

Acties: de bewindvoerder moet akkoord gaan met afkopen schuld door de gemeente, inzet van een schuldhulpmaatje

De casus

Marion (niet haar echte naam, red.) heeft een lange geschiedenis met jeugdhulpverlening. Zij heeft problemen op zowel psychisch als lichamelijk gebied.

Na haar opleiding vmbo-tl volgde Marion verschillende opleidingen die zij voortijdig afbrak. Nu heeft zij een bijstandsuitkering en geen zinvolle dagbesteding. En ze heeft schulden. Zoveel, dat ze onder bewindvoering staat.

Marion wil graag weer naar school. Dit lijkt door haar financiële situatie niet haalbaar. Gezien zij onder bewindvoering staat, moet zij drie jaar lang in de uitkering blijven als vaste inkomensbron of (aanvullend) aan het werk gaan.

Dat zit zo: als Marion een opleiding start, moet ze studiefinanciering aanvragen. Dan krijgt ze geen bijstandsuitkering meer. De bewindvoerder ziet studiefinanciering echter niet als inkomen maar als een nieuwe schuld.

De vicieuze cirkel doorbreken

Het projectteam helpt de casusregisseur verder richting de bewindvoerder. Hoe kunnen we de vicieuze cirkel te doorbreken? Marion wil graag naar school, terwijl de bewindvoerder haar ‘dwingt’ om drie jaar in de uitkering te blijven of aan het werk te gaan.

Haar eigen drijfveer – terug naar school – biedt meer kans op zelfredzaamheid, zo luidt de conclusie. Een opleiding biedt ook een succeservaring. Dat verzacht mogelijk haar psychische klachten.

Oplossing

Als Marion een studie afrondt, scheldt de gemeente haar schulden kwijt. Voorwaarde is dat de bewindvoerder akkoord gaat met het afkopen van haar schuld door de gemeente.

Deze oplossing werkt voor alle partijen. Als Marion zelf haar schuld blijft aflossen vanuit haar jongerenuitkering kan zij hooguit € 1.800 per jaar afbetalen.

Als Marion een opleiding volgt, ontvangt zij studiefinanciering en ondersteuning vanuit school. Dit scheelt de gemeente minimaal € 20.000 per jaar. Marion heeft op haar beurt met een diploma op zak en geen schulden meer kans op zelfredzaamheid.

Marion kan starten met haar studie. Ze krijgt wel een schuldhulpmaatje om te voorkomen dat er nieuwe schulden ontstaan.

Deze oplossing staat bij bij de gemeente Enschede nog in de kinderschoenen. Ook andere gemeenten experimenteren met deze aanpak.

Meer weten? Stuur een mail aan info@programmasociaaldomein.nl.