Maatwerk Magazine 2022 is verschenen!

Deze week is de nieuwe editie van het Maatwerk Magazine, een uitgave van de City Deal Eenvoudig Maatwerk en het Programma Sociaal Domein,  verschenen. Dit jaar staat het magazine in het teken van leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk. Hoe kun je daarvoor structurele oplossingen verzinnen? De afgelopen jaren hebben de acht gemeenten die meedoen aan de City Deal Eenvoudig Maatwerk hier manieren voor gevonden. Bestel nu jouw gratis exemplaar en spread the word!

> Direct naar het Maatwerk Magazine

magazine, maatwerk, bzk

‘Het belang van maatwerk valt niet meer te ontkennen’, schrijft hoofdredacteur Pieter Hilhorst in het voorwoord. ‘Het toeslagenschandaal heeft de laatste twijfelaars de mond gesnoerd. Onverkorte toepassing van schadelijke regels kan levens vernietigen.'

Daarmee is de bureaucratische logica niet zomaar verdwenen. 'Zelfs bij de compensatie van de schade voor de gedupeerden van het toeslagenschandaal duiken nieuwe drempels op, zoals het artikel in dit magazine over de hersteloperatie in Zaanstad laat zien’, aldus Hilhorst.

Zo heeft UWV voor de eerste keer maatwerk toegepast voor 3500 mensen

Toch waait er wel een andere wind, vindt Hilhorst. ‘Er is meer ruimte voor onorthodoxe oplossingen.’ Zo heeft UWV voor de eerste keer maatwerk toegepast voor 3500 mensen. De gemeente Den Haag kijkt in deze wooncrisis bij het huisvesten van dak- en thuisloze mensen verder dan de eigen gemeentegrenzen. Amsterdam wil maatwerk integreren in de standaard benadering. Op deze manier kan maatwerk toegepast worden in een grote uitvoeringsorganisatie als Werk, Participatie en Inkomen. Het zijn allemaal voorbeelden die beschreven worden in dit magazine.

De gemeente Den Haag kijkt in deze wooncrisis bij het huisvesten van dak- en thuisloze mensen verder dan de eigen gemeentegrenzen

Leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk

Dit jaar staat het magazine in het teken van leren van terugkerende knelpunten bij maatwerk. Hoe kun je daarvoor structurele oplossingen verzinnen? Het generieke maatwerk van het UWV is daar een mooi voorbeeld van. Maar het kan ook kleinschaliger.

In de regio Twente krijgen wijkverpleegkundigen een grotere rol bij indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare ouderen. De wijkverpleegkundigen kennen de ouderen goed en weten wat ze nodig hebben. En de ouderen hoeven nu niet meer hun verhaal te doen aan een onbekende consulent van de gemeente. 

In de regio Twente krijgen wijkverpleegkundigen een grotere rol bij indicaties voor de Wet maatschappelijke ondersteuning voor kwetsbare ouderen

Nieuwsgierig?

Bestel het gratis Maatwerk Magazine 2022 door een mail te sturen aan info@programmasociaaldomein.nl o.v.v. naam, adres en aantal exemplaren (zolang de voorraad strekt). 

Kijk hier voor de edities van het Maatwerk Magazine in 2020 en  2021