Video: Eenvoudig maatwerk in Delft en Den Haag

Hoe werken we beter samen om mensen met meerdere, complexe problemen goed te helpen? In de City Deal Eenvoudig Maatwerk gaan 8 gemeenten en 4 ministeries op zoek naar antwoorden op die vraag. Op werkbezoek bij Abtswoude Bloeit in Delft en Vadercentrum Adam in Den Haag zagen deelnemers hoe ze oplossingen in de praktijk kunnen toepassen. Én leerden ze hoe de gemeente Den Haag een stapeling van problemen probeert te voorkomen. > De video over eenvoudig maatwerk in Delft en Den Haag is te vinden onderaan dit artikel.

Pier van Scheveningen
Beeld: Nine Kopfer

Oorspronkelijk was Abtswoude een verzorgingshuis. Maar in 2016 kwam een deel van het gebouw leeg te staan. De lege zorgwoningen bleken een oplossing te bieden voor een groot probleem op de Delftse woningmarkt: het tekort aan studentenwoningen.

In samenwerking met de bewoners van de aanleunwoningen van Abtswoude, de buurt en zorgorganisatie Pieter van Foreest stelde Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting een plan op om het leegstaande deel van het pand op te vullen met studentenkamers en studio’s voor cliënten van Stichting Perspektief. Zo ontstond Abtswoude Bloeit.

‘Het is heel mooi om te zien dat al deze verschillende doelgroepen bij elkaar in één pand wonen’, vindt Pieter Hilhorst, landelijk projectleider City Deal Eenvoudig maatwerk. ‘Het biedt meerwaarde: alle doelgroepen hebben er iets aan.’

Een doorbraak forceren

Abtswoude Bloeit is meer dan alleen een inspirerend voorbeeld van hoe verschillende partijen elkaar kunnen versterken. Het project laat ook specifieke cases zien waar gemeenten maatwerk kunnen toepassen, ziet Hilhorst.

‘Soms willen mensen uitstromen naar een andere woning binnen Abtswoude Bloeit, maar wordt die woning op dit moment beheerd door een woningcorporatie. De regels van de woningcorporatie maken dan dat uitstromen niet zomaar kan, terwijl bewoners wel een woning nodig hebben. Dat is precies waar de City Deal Eenvoudig maatwerk voor is bedoeld: hoe kun je bij zulke belemmerende regels een doorbraak forceren?’ 

Vadercentrum Adam

Ook Vadercentrum Adam in het Haagse Laakkwartier – een wijk met achterstand – laat in de praktijk zien hoe maatwerk kan helpen. In het centrum kunnen mannen van allerlei achtergronden dagelijks terecht om een kopje koffie of thee te drinken. Maar ook voor een internetcursus, taalonderwijs of een debat over opvoeding. Zo helpt het Vadercentrum mannen in achterstandssituaties zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te versterken.

Maar het Vadercentrum is meer dan alleen een buurthuis. Sinds 2017 is het een van de locaties waar de Helpdesk Geldzaken van de gemeente Den Haag. In het Laakkwartier, maar ook in de rest van Den Haag én Nederland, wonen veel mensen met een risico op problematische schulden.

Maar liefst 60.000 Hagenaars lopen het gevaar schulden op te lopen waar ze niet makkelijk meer vanaf komen, vertelt Hilde van der Geest, manager sociaal-juridische dienstverlening & krediet bij de gemeente Den Haag. Gemiddeld duurt het vijf jaar voordat iemand hulp zoekt en is de schuld dan meer dan 40.000 euro. In de ontmoetingsruimte van het Vadercentrum legt ze uit hoe de gemeente Den Haag met de Helpdesk Geldzaken door preventieve financiële hulpverleningen te voorkomen dat schuldhulpverlening nodig is.

De Helpdesk Geldzaken

‘We zijn de Helpdesk Geldzaken twee jaar geleden begonnen als middel om veel meer mensen beter te bereiken. Niet alleen de groep mensen die zelf de weg naar hulp al vindt. De Helpdesk is aanwezig in de “haarvaten” van de wijk. We willen niet zozeer zeggen: kom maar naar de gemeente, naar dat mooie stadhuis in het centrum. Wij komen naar jullie toe op plekken waar je al vertrouwd bent. Dat kan een huisarts zijn, de school van je kinderen, het buurthuis.’

Ter plekke geven de medewerkers van de Helpdesk Geldzaken financieel advies. Zo krijgen mensen meer inzicht in hun inkomsten en uitgaven en leren ze waar verbetermogelijkheden liggen. En dat werkt: ‘In 2019 hebben we ruim 3.000 mensen gezien’, vertelt Van der Geest.

 ‘In vergelijking: voordat we op deze manier gingen werken, zaten we op zo’n 1.800 mensen. Ongeveer 50 procent van de mensen die bij de helpdesk terechtkwamen waren nog niet bekend bij financiële hulpverlening. En misschien wel het allerbelangrijkste: twee derde van de mensen wordt preventief geholpen.’

Geldzaken, geen geldzorgen

Ook door mensen met financiële vragen en problemen zo snel mogelijk aan de juiste organisatie te koppelen, wil Den Haag schuldhulpverlening voorkomen. In Geldzaken070 zijn organisaties die hulp aanbieden bij schulden verenigd onder één aanmeldpunt.

‘Als mensen bij het aanmeldpunt terechtkomen kijken we eerst of ze krijgen waar ze recht op hebben. Vervolgens kijken we of we iets aan de schuldensituatie kunnen doen. En daarna zorgen we dat ze bij de juiste dienstverlener terechtkomen’, legt projectleider Tim Natte uit.

‘Het maakt niet uit waar een burger terechtkomt; de samenwerking in ieder stadsdeel is dusdanig dat aanbieders elke burger als gezamenlijke klant beschouwen. Zo willen we mensen meer mensen met financiële vraagstukken vroegtijdig verbinden aan de juiste mensen. Zodat geldzaken geen geldzorgen worden.’

Meer informatie over de City Deal vind je op de pagina Eenvoudig maatwerk bij gestapelde problemen. Benieuwd naar casussen waar gemeenten maatwerk inzetten? Kijk dan op het Channel Mooi Maatwerk voor zowel doorbraken als casussen die nog moeten worden opgelost.