Sneller duidelijkheid over recht op toeslagen als een partner geen verblijfsvergunning heeft

Sommige mensen hebben geen recht (meer) op toeslagen doordat zij samenwonen met iemand die onrechtmatig in Nederland verblijft. Daardoor kan hun inkomen zakken onder het bestaansminimum. Gemeenten kunnen dergelijke casussen melden bij de ketenservicelijn van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) met het verzoek ze sneller af te handelen.

Recht op toeslagen

De Rijksoverheid wil het samenleven met mensen zonder verblijfsstatus ontmoedigen. Daarom hebben partners van mensen zonder verblijfsstatus geen recht op kindgebonden budget, huur-, zorg- en/of kinderopvangtoeslag. Onder meer de gemeenten Utrecht en Delft zagen het inkomen van inwoners hierdoor onder het bestaansminimum zakken. Aanvankelijk was vaak tijdelijk wel sprake van een rechtmatig verblijf in Nederland. Bijvoorbeeld als de partner in afwachting was van een aanvraag voor een verblijfsvergunning.

Het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma Sociaal Domein kaartte deze problematiek aan bij onder meer de IND, die wees op hun ketenservicelijn.

Snel duidelijkheid over het recht op toeslagen is in deze situatie noodzakelijk. Vaak zijn er één of meerdere kinderen betrokken en moet een gezin van een te laag inkomen rondkomen. Het ontbreken of wegvallen van toeslagen maakt dat er schulden ontstaan, afsluitingen van energie plaatsvinden en er (dreigende) huisuitzettingen zijn.

Het traject Eenvoudig maatwerk van het Programma Sociaal Domein kaartte deze problematiek aan bij onder meer de IND, die wees op hun ketenservicelijn. Die gaat niet over het recht op toeslagen, maar kan wel besluiten om een casus sneller in behandeling te nemen. De ketenservicelijn bestaat al langer maar blijkt nog onbekend bij veel gemeenten. Gemeenten kunnen er onder meer terecht voor informatie over de administratieve afwikkeling van individuele zaken van vergunninghouders.

Willigt de IND het verzoek tot een snellere procedure in, en blijkt er recht op een verblijfsvergunning? Dan is de periode dat de partner geen toeslagen ontvangt korter. Rijk en gemeenten beraden zich nog hoe om te gaan met casussen waar toch geen recht blijkt op een verblijfsvergunning, en dus ook geen recht op toeslagen. 

De ketenservicelijn van de IND is bereikbaar via: 088-0430500 of via ketenservice@ind.minvenj.nl. De ketenservicelijn is bedoeld voor professionals en niet voor particulieren.