Maatwerk magazine juni 2021

De City Deal Eenvoudig Maatwerk heeft een misleidende naam, want maatwerk is zelden eenvoudig. De Nationale Ombudsman heeft ooit geschreven dat in Nederland geldt: wie niet past, loopt vast. Dat willen we veranderen.

In dit magazine doen we verslag van onze actieonderzoeken: naar de fraudefuik, naar manieren om dakloze jongeren bestaanszekerheid te bieden, naar een betere samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars. Want alleen als we op het systeemniveau de knelpunten
aanpakken, kan maatwerk eenvoudiger worden.