18-/18+: de overgang naar volwassenheid

Hoe voorkomen we dat jongeren rond 18 jaar tussen wal en schip vallen?

Waar werken we aan?

Een betere informatievoorzienig voor kwetsbare jongeren, hun ouders en professionals. Een voorziening met toegankelijke en begrijpelijke informatie die op een overzichtelijke manier gebundeld is.

Waarom werken we hieraan?

Voor kwetsbare jongeren is het nog niet zo vanzelfsprekend dat zij goed voorbereid en toegerust kunnen meedoen in de maatschappij. Betrouwbare, gebundelde en goed vindbare informatie is voor hen daarom des te belangrijker. Vooral als het gaat om zaken die gaan spelen als ze 18 worden. Denk aan zelfstandig wonen, het hebben van een bijbaantje, zorgverzekering, financiën en schulden. Veel van deze informatie is nu nog te versnipperd, onbetrouwbaar en niet goed vindbaar. Zo zijn sommige zaken landelijk geregeld (op basis van wetten) en andere zaken weer lokaal.

Hoe werken we hieraan?

Gemeenten, Rijk en partners werken samen en hebben een convenant ondertekendvoor dit traject. We maken onder meer een website en een boekje en nemen daarbij de leefwereld van de jongeren als uitgangspunt.Qua inhoud focussen we ons op vier overkoepelende thema’s die spelen als jongeren 18 worden. Het gaat om:

  • Levensloopbenadering: verzachten leeftijdsgrenzen.
  • Uitval Jeugd-GGZ naar volwassenen-GGZ.
  • Driehoek arbeid, onderwijs, zorg.
  • Schulden, inkomen (inclusief jongerenhuisvesting en belemmeringen).

Als gemeenten en Rijksoverheid voeren we dit traject uit in samenhang met andere trajecten. Dat doen we door samenhangende lijsten met landelijk op te pakken knelpunten, een gezamenlijke implementatiestrategie en gezamenlijke sturing op de voortgang.

Wie doen mee?

Binnen dit project is de gemeente Rotterdam de project. De gemeenten Utrecht, Enschede en Amsterdam doen ook mee, maar zijn nog niet betrokken bij dit traject.

Wie zijn we?

Meer weten? Neem contact met ons op!