Betere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking

Ondersteuning in sociale zelfredzaamheid

De ondersteuning aan verbeteren van kwetsbare groepen waarbinnen mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) een belangrijke groep vormen, is het hoofddoel van dit traject. In Nederland hebben ongeveer 2,2 miljoen mensen een IQ tussen de 70 en 85. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Zorg beter begrepen’ van het SCP. Het SCP schat dat 1,4 miljoen mensen in deze groep problemen hebben in de sociale redzaamheid. Zonder ondersteuning lopen zij vast in het ingewikkelde systeem.

In de Drechtsteden signaleren ze dit ook. Zij zien dat er een andere aanpak dan de gewoonlijke aanpak nodig is om deze groep mensen te ondersteunen. Zij merken ook dat de groep mensen met een LVB niet homogeen is. En dat iemand met een LVB niet per definitie in de problemen komt. Het is vaak een combinatie van verschillende factoren zoals life-events, het wegvallen van familie en het ontbreken van een sociaal netwerk die ervoor zorgen dat een iemand met een LVB hulp nodig heeft. Daardoor worden de problemen op verschillende domeinen zichtbaar. Vroegtijdige signalering kan vaak ernstigere problemen voorkomen. Maar in de praktijk blijkt het toch lastig om mensen met een licht verstandelijke beperking te herkennen. Samenwerken met lokale maatschappelijke partners is in dit geval essentieel. Hoe deze samenwerking eruit moet zien, is een belangrijke onderzoeksvraag van dit traject.

Van informatie naar aanpak

Informatie ophalen en vertalen naar toepasbare methodieken en vervolgens deze kennis delen is de eerste belangrijke stap. Daarnaast gaan we aan de slag met een aantal concrete subdoelen:

 • Eerder LVB-problematiek herkennen in de verschillende gebieden van het sociaal domein.
 • Boven tafel krijgen wat professionals precies nodig hebben om de dienstverlening goed af te stemmen op de doelgroep.
 • Helder krijgen hoe we de ondersteuning vanuit de verschillende domeinen optimaal op elkaar af kunnen stemmen.
 • De volgende stap zetten om van tijdelijke ondersteuning naar een permanente laag intensieve ondersteuning van mensen met een LVB te gaan.
 • Voor specifieke levensdomeinen achterhalen waarom mensen met een LVB daar in de problemen komen. Zodat we vanuit die kennis kunnen ingrijpen. Qua domeinen focussen we ons op:
  – Wonen
  – Werk (in relatie tot armoede/schulden)
  – Overgang 18- 18+

Contact

Meer weten over het traject Betere ondersteuning voor mensen met een licht verstandelijke beperking? Neem contact op met de Projectleider van dit traject: Kevin Noels, kj.noels@zwijndrecht.nl, 0622197061.

Instrumentenwaaier

Veel gemeenten worstelen met de vraag hoe ze de mensen met een licht verstandelijke beperking kunnen betrekken bij beleid en hoe zij hun ervaringen inbrengen. Deze instrumentenwaaier van Movisie bevat 11 uiteenlopende instrumenten voor mensen met een LVB, hun ondersteuners, beleidsmakers en cliënten- en adviesraden te inspireren om mensen met een LVB te betrekken bij beleid.