Betere ouderenzorg en minder mensen in de bijstand

Hoe helpen we mensen met een uitkering aan het werk in verpleeghuizen en dringen we tegelijk het tekort aan personeel in de zorg terug? Dat onderzochten 6 gemeenten, Divosa en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het traject Basis van de arbeidsmarkt. In dit document kun je meer lezen over wat er nodig is om aandachtbanen te realiseren. Wat zijn de leermomenten, tips en doorbraken?

Basis van de arbeidsmarkt

Begin 2017 ging een directeur van de gemeente Enschede op bezoek bij haar schoonmoeder in het verpleeghuis. Bij binnenkomst zag ze dat haar schoonmoeder een volle kop koffie voor zich had. Het zorgpersoneel kon de koffie serveren, maar had echter  geen tijd om te helpen bij het opdrinken Rond dezelfde tijd kwamen landelijk extra middelen vrij voor het verbeteren van verpleeghuiszorg, dankzij (onder meer) de beweging van Hugo Borst. Extra geld, specifiek bedoeld om ouderen meer aandacht te kunnen geven.

Personeelstekort

Bovendien bleef het personeelstekort in de zorg groeien, tot ruim 130.000 vacatures in 2018. De gemeentedirecteur kaartte het onderwerp aan bij het Programma Sociaal Domein en initieerde zo het project Basis van de arbeidsmarkt, samen met andere gemeentelijke directeuren, Divosa en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De kern van dit project is: het creëren van aandachtbanen. Daardoor kunnen mensen in de bijstand aan het werk. En dat bevordert weer het welzijn van ouderen in verpleeghuizen en helpt om het tekort aan personeel terug te dringen.

Tips voor gemeenten en werkgevers

Naast het in kaart brengen van de informatie rond de financiering van aandachtbanen, verzamelden de betrokken partijen tips en aanbevelingen om aandachtbanen te realiseren. Zoals:

Werkgevers:

* Onderzoek waar en of er behoefte is aan aandachtzorgers in de organisatie. Zo ja, laat een functie-analyse uitvoeren door bijvoorbeeld UWV.

* Bespreek met de gemeente de financiële mogelijkheden en inzet van coaching om de nietberoepsmatige begeleiding op de werkvloer te organiseren.

* Kijk niet alleen naar cv’s maar ook naar de motivatie en leerbaarheid van mensen.

* Zorg dat kandidaten een realistisch beeld krijgen van werken in de zorg. Werken in een
aandachtbaan is niet alleen gezellig koffie drinken.

* Heb geduld: mensen die instromen in een aandachtbaan hebben bij aanvang meestal meer tijd en begeleiding nodig. Daarna zijn het vaak trouwe werknemers.

Voor gemeenten:

* Ken de werkgevers. Ga met hen in gesprek over waar zij naar op zoek zijn.

* Realiseer je dat werkgevers op zoek zijn naar geschikte mensen, en niet denken in hokjes als ‘bijstand’, ‘niet-uitkeringsgerechtigd’, ‘vrijwilliger’ of ‘statushouder’.

* Ken de mensen met een uitkering in je gemeente.

* Zorg voor goede begeleiding, ook als iemand al aan het werk is. Hoe zit het bijvoorbeeld met kinderopvang of vervoer naar de werkgever? Organiseer dit in de eerste fase met de werkgever.

> Lees het document  (eindpublicatie)