Aandachtbanen: betere ouderenzorg en meer mensen uit de bijstand

Hoe helpen we mensen met een uitkering aan het werk in verpleeghuizen en dringen we tegelijk het tekort aan personeel in de zorg terug? Dat onderzochten 6 gemeenten, Divosa en de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het traject Basis van de arbeidsmarkt. Wat zijn de leermomenten, tips en doorbraken?