Basis van de arbeidsmarkt

Participatie vergroten

In dit traject slaan de gemeenten Enschede, Leiden, Zaanstad, Zoetermeer, de regio Deal (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam, Loppersum) en de ministeries van BZK, VWS en SZW, de handen ineen om te komen tot nieuwe arrangementen op het gebied van werk en zorg.

Wij willen de (arbeids)participatie van mensen, die al lange tijd een bijstandsuitkering ontvangen, vergroten en daarmee het tekort aan “aandachtbanen” in de zorg verkleinen.
In een aantal gemeenten gaan we mensen aan de basis van de arbeidsmarkt toerusten op de vraag van zorgorganisaties naar personeelsleden in aandachtfuncties. We gaan dat doen door opleiding, matching, het wegnemen van blokkades en het organiseren van de goede prikkels.

Als resultaat zien we dat meer mensen aan de slag gaan in de zorg.

Samen leren, ontwikkelen en versnellen

In de verschillende projecten binnen gemeenten gaan we aan de slag met:

• nieuwe functieprofielen/banen;
• maatwerk voor inwoners die een beroep doen op zorg;
• zorgaanbieders prikkelen tot innovatie.

Samen leren, ontwikkelen en versnellen staan in het project centraal. Dit vindt zijn uitwerking in een lerende praktijk voor gemeenten, organisaties op het gebied van onderwijs, wonen en zorg en andere stakeholders. We willen doen wat nodig is en werken naar de bedoeling van de transformatie in het sociaal domein; we werken aan oplossingen voor inwoners en professionals en met hen leren en ontwikkelen we in de praktijk. Dit traject betreft uiteenlopende maatschappelijke vraagstukken en overstijgt verschillende beleidsterreinen en vraagt daarom om een gezamenlijke inzet van Rijk en gemeenten.

Meer informatie

Meer weten? Neem contact op met de landelijk projectleider Jeanet Zonneveld (jeanet.zonneveld@vizionaire.nl)