Meer vertrouwen door 'horizontaal toezicht'

'Horizontaal toezicht' blijkt een kansrijke manier waarop partijen anders kunnen verantwoorden tussen gemeenten en zorgaanbieders. Welke ervaringen deed het traject ‘Anders verantwoorden’ hiermee op? Dat lees je in dit artikel, dat eerder ook verscheen in het magazine van Programma Sociaal Domein.