Magazine Programma Sociaal Domein verschenen

Net verschenen: ons magazine van zomer 2019. Lees meer, of download hier het magazine

Cover foto magazine zonder tekst

Onlangs verscheen het eerste digitale magazine van het Programma Sociaal Domein. De afgelopen periode zijn de eerste doorbraken binnen het Programma Sociaal Domein gerealiseerd en zijn inzichten opgedaan. In dit magazine kun je hierover lezen.

Wat is ervoor nodig om aandachtbanen te realiseren? Hoe versterk je de sociale basis in buurten? Hoe dring je overgewicht bij jeugd terug? Hoe zet je als gemeente effectief een maatwerkbudget in? Ook kun je lezen over de wetswijziging die we mede voorbereiden. Gemeenten krijgen in het wetsvoorstel meer ruimte om te verkennen of mensen kampen met multiproblematiek.

Wij hopen dat dit je inspireert en we de komende periode zowel vanuit het Programma Sociaal Domein als daarbuiten verder werken aan doorbraken die ervoor zorgen dat (kwetsbare) mensen beter geholpen worden.