18-/18+: de overgang naar volwassenheid

Kansen creëren voor kwetsbare jongeren

Als jongeren 18 worden, komt er veel op hen af. Dat geldt zeker voor kwetsbare jongvolwassenen. Het is nog niet vanzelfsprekend dat zij goed voorbereid en toegerust worden op duurzame participatie in de samenleving. Om dit te bereiken is samenwerking nodig tussen gemeenten, Rijk en partners. De decentrale uitvoering staat hierbij centraal: in de arbeidsmarkt, jeugdzorg- en RMC-regio’s moet het gebeuren. De leefwereld van jongeren is uitgangspunt.

Vier speerpunten

Voor dit traject is de werkagenda 18-/18+ (16-27) leidend. We gaan werken aan verbeteringen rond vier overkoepelende thema’s die spelen als jongeren 18 worden. Het gaat om:

  • Levensloopbenadering: verzachten leeftijdsgrenzen.
  • Uitval Jeugd-GGZ naar volwassenen-GGZ.
  • Driehoek arbeid, onderwijs, zorg (hier verwijzen we naar het traject Samen slim slagvaardig kansen creëren voor jongeren).
  • Schulden, inkomen (incl. jongerenhuisvesting en belemmeringen).

Gemeenten en de Rijksoverheid werken aan dit traject in samenhang met andere trajecten. Dat doen we door samenhangende lijsten met landelijk op te pakken knelpunten, een gezamenlijke implementatiestrategie en gezamenlijke sturing op de voortgang.

Knelpunten oplossen en informatie toegankelijk maken

Jongeren hebben behoefte aan betrouwbare informatie over zaken waar ze mee te maken krijgen als ze 18 worden. Het gaat om informatie over zelfstandig wonen, het hebben van een bijbaantje, zorgverzekering, financiën en schulden. Juist deze kwetsbare jongeren hebben behoefte aan gebundelde en goed vindbare informatie van een betrouwbare partij. Nu is veel van deze informatie nog versnipperd. Sommige zaken zijn landelijk geregeld (op basis van wetten) en andere zaken lokaal. Doel is om deze informatie voor jongeren en hun ouders landelijk en ook lokaal beter toegankelijk te maken via onder meer een website en een boekje.

Binnen dit traject is Rotterdam de gemeentelijke trekker (samen met Utrecht, Enschede en Amsterdam)