Trajecten

Trajecten

Het Programma Sociaal Domein bestaat uit verschillende trajecten. Elk traject werkt aan een knelpunt, probleem of belemmering waarvoor een oplossing wordt gezocht in de praktijk. Gemeenten, Rijk en professionals werken samen om dit te bereiken.