Rss

Via RSS-feeds krijgt u automatisch bericht zodra een nieuwsbericht op deze website verschijnt. 

RSS-reader nodig

Om een RSS-feed te kunnen lezen heeft u een zogenaamde RSS-reader nodig. Dat is een computerprogramma dat RSS-feeds automatisch voor u ophaalt en ze bundelt in één overzicht. Op internet zijn diverse gratis RSS-readers beschikbaar. Feedreader is een veelgebruikte gratis RSS-reader. Maakt u gebruik van Firefox of Safari? Dan hoeft u geen RSS-reader te installeren. Deze programma’s hebben al een RSS-reader ingebouwd. 

Heeft u een RSS-reader? Dan kunt u de volgende link naar uw reader kopiëren om RSS-feeds te ontvangen: https://feeds.programmasociaaldomein.nl/nieuws.rss