Transformatie sociaal domein

Na een succesvolle transitie komen er in de praktijk dilemma’s en knelpunten aan het licht. Bijvoorbeeld wanneer domeinen als zorg, veiligheid, onderwijs of arbeidsmarkt elkaar raken. In het Programma Sociaal Domein zijn we actief op zoek oplossingen hiervoor.

Soms is een eenvoudige en effectieve oplossing wel zichtbaar, maar niet binnen handbereik. Als we samenwerken als één overheid, kunnen we dilemma’s verhelderen, obstakels wegnemen en weeffouten herstellen.

Daarvoor moeten we schotten doorbreken. Bijvoorbeeld door slimmer samen te werken. Want zoals John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven) zegt: ‘In de praktijk hebben cliënten geen boodschap aan artikel 17 letter D of E, ze willen gewoon goed geholpen worden.’

Soms ligt de oplossing pasklaar op de plank bij een andere gemeente. En af en toe moeten we wet- en regelgeving aanpassen. Het Programma Sociaal Domein zoekt naar de best passende antwoorden op dit soort vragen.