Organisatie

De programmaraad van het Programma Sociaal Domein bestond tot 1 oktober 2022 uit vertegenwoordigers van gemeenten en Rijk op directeurenniveau. Vertegenwoordigers van de departementen, VNG, NDSD, Divosa en verschillende gemeenten hadden hierin zitting.

Sinds 1 oktober 2022 is de programmaraad opgeheven. De nog bestaande trajecten en onderdelen van het Programma Sociaal Domein zijn en worden de komende maanden ondergebracht bij verschillende gremia. Zoals bij Divosa, het Strategisch Beraad Sociaal Domein en het NDSD.

Zoals je van ons gewend bent, blijven we communiceren over ontwikkelingen binnen het sociaal domein die zowel Rijk als gemeenten raken.

De community rond het Programma Sociaal Domein blijft behouden. Zo zullen we nieuws en ontwikkelingen binnen het traject Uitwisseling Persoonsgegevens en Privacy en de City Deal Eenvoudig Maatwerk voorlopig nog verspreiden via deze website en andere kanalen van ons programma. 

Ook nieuwe afleveringen van onze populaire podcastserie Zaaigoed zijn nog via onze kanalen en de bekende podcastkanalen te beleuisteren. 

Het programmateam

Het programmateam houdt zich bezig met de dagelijkse voortgang van het programma. Het programmateam bestaat uit:

Heb je een vraag of opmerking over het programma? Neem dan contact op met het programmateam.