Organisatie

De programmaraad van het Programma Sociaal Domein bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en Rijk op directeurenniveau. Vertegenwoordigers van de departementen, VNG, NDSD, Divosa en verschillende gemeenten hebben hierin zitting.

De programmaraad monitort de voortgang en samenhang van trajecten binnen het programma. Zij fungeert als innovatieplatform. Verkennen van de toekomstige samenwerking in het sociaal domein staat voorop.

Leden van de programmaraad

 • Elske van Amelsfort – directeur Jeugd, Familie en Criminaliteitsfenomenen, ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Erik Dannenberg – voorzitter Divosa, lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
 • Gertru Diender – directeur sociaal domein, gemeente Leiden
 • Monique van Esterik – directeur sociaal domein, gemeente Dronten
 • Carry Goedhart – directeur Participatie en Decentrale voorzieningen, ministerie van SZW
 • Jan Kempers – afdelingshoofd samenleving, gemeente Ouder-Amstel
 • Peter Klaassen – manager sociaal domein, gemeente Emmen
 • Marieke Kleiboer – directeur Jeug en plv DG Langdurige Zorg, ministerie van VWS
 • Annelies Kroeskamp – plv. directeur Interbestuurlijke relaties, ministerie van BZK
 • Nico Middelbos – manager sociaal domein, gemeente Kampen
 • Thelma van Petersen – directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Gouda
 • Ali Rabarison – directeur Beleid Inclusieve Samenleving, VNG
 • Hilde Reints – directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam
 • Martijn Sanders – directeur Kansengelijkheid en Onderwijsondersteuning van OCW
 • Marion Smit – directeur Jeugd, ministerie van VWS
 • Frans Swinkels – directeur sociaal domein, gemeente Tilburg

Trajectregisseurs

Het Programma Sociaal Domein bestaat nu uit trajecten. Voor elk traject zijn zowel een directeur van een gemeente als het Rijk eindverantwoordelijkheid. Zij zijn de ‘trajectregisseurs’. Dit duo is dus een combinatie van een directeur van een gemeenten en van het Rijk.

De trajectregisseurs sturen op de voortgang, resultaten en inzet van middelen. Ook leggen zij de verbinding met andere (landelijke) initiatieven. Bij trajecten kun je lezen wie de regisseurs zijn.

Het programmateam

Het programmateam houdt zich bezig met de dagelijkse voortgang van het programma. Het programmateam bestaat uit:

 • Monica van der Veen, projectleider
 • Annefleur Siebinga, programmasecretaris
 • Yolanda van Empel, communicatieadviseur

Heb je een vraag of opmerking over het programma? Neem dan contact op met het programmateam.