Organisatie

De programmaraad van het Programma Sociaal Domein bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en Rijk op directeurenniveau. Vertegenwoordigers van de departementen, VNG, NDSD, Divosa en verschillende gemeenten hebben hierin zitting.

De programmaraad monitort de voortgang en samenhang van trajecten binnen het programma. Zij fungeert als innovatieplatform. Verkennen van de toekomstige samenwerking in het sociaal domein staat voorop.

Leden van de programmaraad

 • Theo Berben – concerndirecteur, gemeente Apeldoorn
 • Lisette de Bie – directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen, ministerie van JenV
 • Danielle Bongers – Hoofd Samenleving, gemeente Maassluis
 • Erik Dannenberg – voorzitter Divosa
 • Carry Goedhart  – directeur Participatie en Decentrale voorzieningen, ministerie van SZW
 • Marieke Kleiboer – directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS
 • Annelies Kroeskamp – plv. directeur Interbestuurlijke relaties, ministerie van BZK
 • Kitty de Laat – directeur Sociaal Maatschappelijk, gemeente Meierijstad
 • Ali Rabarison – directeur Beleid Inclusieve Samenleving, VNG
 • Hilde Reints – directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam
 • Marion Smit – directeur Jeugd, ministerie van VWS
 • Toke Tom – voorzitter NDSD & Directeur Sociaal, gemeente Utrecht
 • Inge Vossenaar – directeur Middelbaar Beroepsonderwijs – ministerie van OCW

Trajectregisseurs

Het Programma Sociaal Domein bestaat nu uit 16 trajecten. Voor elk traject zijn zowel een directeur van een gemeente als het Rijk eindverantwoordelijkheid. Zij zijn de ‘trajectregisseurs’. Dit duo is dus een combinatie van een directeur van een gemeenten en van het Rijk.

De trajectregisseurs sturen op de voortgang, resultaten en inzet van middelen. Ook leggen zij de verbinding met andere (landelijke) initiatieven. Bij trajecten kun je lezen wie de regisseurs zijn.

Het programmateam

Het programmateam houdt zich bezig met de dagelijkse voortgang van het programma. Het programmateam bestaat uit:

 • Sanne van Eerden, programmaleider
 • Veerle van de Winckel, programmasecretaris
 • Yolanda van Empel, communicatieadviseur

Heb je een vraag of opmerking over het programma? Neem dan contact op met het programmateam.