'Als ik iets wil, dan doe ik het'

Annefleur Siebinga is nu ruim een halfjaar projectsecretaris bij het Programma Sociaal Domein. Samen met Marlies Heetebrij (landelijk netwerksecretaris) en Yolanda van Empel (communicatieadviseur) vormt ze het programmateam. Daarnaast begeleidt Annefleur samen met Pieter Hilhorst de City Deal Eenvoudig maatwerk, tevens een van de trajecten van het Programma Sociaal Domein. Ze studeerde algemene cultuurwetenschappen en specialiseerde zich in erfgoed, cultuur en economie. Sinds 4 jaar werkt ze fulltime als zelfstandig ondernemer.

Annefleur Siebinga zittend op een kade
Foto: Nadine van den Berg

Jouw achtergrond ligt meer bij cultuur en economie. Hoe ben je in het sociaal domein terecht gekomen?

‘Bij TNO deed ik enkele jaren geleden onderzoek naar energiearmoede. Als mensen hun gas- en elektriciteitsrekening niet kunnen betalen, spelen er vaak meerdere problemen, ontdekte ik. Mensen begrijpen bijvoorbeeld soms niet dat warm water gas kost. Zo kwam ik in aanraking met “multiproblematiek”. Dat onderwerp interesseerde me dusdanig, dat ik besloot te solliciteren op de functie van projectsecretaris bij de City Deal Eenvoudig maatwerk. Via die weg kwam ik terecht bij het Programma Sociaal Domein.’

Wat houdt jouw functie in bij het Programma Sociaal Domein?

‘Als secretaris bij het Programma Sociaal Domein zorg ik voor het reilen en zeilen van het programma. Ik leg zoveel mogelijk de verbinding tussen de trajecten en de thema’s onderling en de betrokken departementen, gemeenten en organisaties in het sociaal domein. Dat was in het begin wel even zoeken.

Het Programma Sociaal Domein voert niet iets uit: we zoeken vanuit de praktijk naar betere oplossingen voor weerbarstige problemen waar kwetsbare mensen de dupe van zijn. Daarvoor verbinden we thema’s als lvb, privacy, integraal toezicht, wonen en bestaanszekerheid.

Aan de andere kant zijn we een netwerk waar directeuren, beleidsmedewerkers en professionals samen zoeken naar die oplossingen. Een van mijn taken is het organiseren van sessies en bijeenkomsten waar we die inzichten delen en bespreken. Samen met bureau EMMA en onze communicatieadviseur zorg ik er vervolgens voor dat de kennis en inzichten de weg naar buiten vinden.’

Waarom is het belangrijk om die kennis te verbinden?

‘Alles wat we doen moet uiteindelijk leiden tot betere hulp voor kwetsbare mensen. Daarvoor is het essentieel om de kennis en inzichten te delen. Maar ook dat alle verschillende initiatieven binnen het Programma Sociaal Domein met elkaar verbonden zijn.

Ik vind het gaaf om de lijn naar de departementen of de uitvoering te leggen, zodat gemeenten, ministeries en organisaties in het sociaal domein niet 100 keer het wiel hoeven uit te vinden. Mijn missie is dat niet iedereen steeds hetzelfde doet: elkaar in het sociaal domein vinden, elkaar bevragen staat daarom voor mij voorop. Daarvoor bieden we vanuit ons programma het netwerk en de infrastructuur.’

Hoe vinden de opbrengsten van het Programma Sociaal Domein hun weg naar buiten?

‘In het begin hadden we als programma weinig bekendheid, alles hing erg op personen bij gemeenten en departementen. Nu zie ik dat onze opbrengsten en ervaringen – die er steeds meer zijn – beter hun weg naar buiten vinden. Denk aan de handreikingen en het wetsvoorstel van ons traject Uitwisseling Persoonsgegevens en privacy, de inzichten om de sociale basis te versterken, beter te sturen in het sociaal domein of om maatwerk te bieden aan mensen met gestapelde problemen.

De kennis, publicaties en praktijkvoorbeelden delen we via onze eigen communicatiekanalen en werksessie, maar ook die van onze samenwerkingspartners zoals de VNG, Divosa, NDSD en Movisie.’

Wat is voor jou de meerwaarde van het Programma Sociaal Domein?

‘Sterk aan ons programma is dat we gevoed worden vanuit de praktijk. De oplossingen voor weerbarstige vraagstukken komen tot stand samen met de werkvloer. We zijn niet alleen een elitair praatclubje, maar staan ook met de voeten in de klei. Alle lagen zijn vertegenwoordigd in ons programma: van directeuren van departementen tot professionals. Dat maakt ook dat we snelheid kunnen maken om processen aan te passen als dat nodig is.’

Wat wil je met ons delen over jouw persoonlijke leven?

‘Ik ben een stuiterbal, die veel van de wereld wil zien. Daarnaast ga ik voor leuk en zinvol werk. Mijn motto is: als ik iets wil, dan doe ik het. Zo heb ik een boek over toerisme op Curaçao geschreven. Dat boek lag binnen enkele maanden in de boekhandel. Daarnaast knap ik graag antieke meubels op. Ik vind het heerlijk om antiekmarkten af te struinen. Als ik dan weer een verfromfraaid meubelstuk op de kop heb getikt, zeggen ze thuis: “Wat heb je nu weer gekocht”, haha.’