Programma

Betere hulp voor (kwetsbare) mensen. In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

Wegnemen van de dilemma’s en knelpunten die we in de dagelijkse praktijk tegenkomen, dat is het doel. Dat gebeurt vanuit 16 trajecten waarin we werken aan praktische oplossingen voor vaak taaie vraagstukken. Denk aan thema’s als kansen voor jongeren, de samenwerking tussen Rijk, gemeenten en verzekeraars, de basis van de arbeidsmarkt en uitwisseling persoonsgegevens en privacy. Door vanuit één overheid samen te werken en te innoveren, doorbreken we schotten.

We leren samen in de praktijk. Ons vertrekpunt: de vragen en behoeften van (kwetsbare) mensen. De oplossingen die we ontdekken, delen we met elkaar. Zo geven we samen vorm aan ‘de lerende praktijk’, waar centrale en lokale overheden successen en innovaties delen en leren van elkaars worstelingen.

Kijk voor actuele bijeenkomsten en congressen in de agenda.