Over ons

Wie zijn betrokken bij het Programma Sociaal Domein?

Dit programma is ontstaan door en voor het sociaal domein. De gemeenten (en gemeentelijke belangenorganisaties) en de departementen van JenV, BZK, VWS, SZW en OCW zijn allemaal betrokken bij dit innovatieplatform voor het Sociaal Domein. Om de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk te onderstrepen is de opdrachtgever van het programma formeel de al bestaande Brede Regietafel sociaal domein. De Regietafel stelde een Programmaraad Sociaal Domein aan voor de dagelijkse sturing van het programma.

De Programmaraad

De Programmaraad bestaat uit de meest betrokken partijen vanuit gemeenten en Rijk. Zij monitoren de voortgang en samenhang van trajecten binnen het programma en zorgen voor voldoende ondersteuning aan de trajecten. Ook bepalen ze of er nieuwe trajecten aan het programma moeten worden toegevoegd. In de programmaraad hebben vertegenwoordigers van de departementen, VNG, NDSD, Divosa en een tweetal de gemeenten zitting.

Leden van de Programmaraad zijn:

Theo Berben – concerndirecteur, gemeente Apeldoorn

Lisette de Bie – Directeur Berschermen, Aanpakken en Voorkomen, ministerie van JenV

Danielle Bongers – Hoofd Samenleving, Gemeente Maassluis

Christien Bronda – Directeur Participatie en decentrale Voorzieningen, ministerie van SZW

Erik Dannenberg – Voorzitter Divosa

Marieke Kleiboer – Directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS

Kitty de Laat – directeur Sociaal Maatschappelijk, gemeente Meierijstad

Ali Rabarison – Directeur Beleid Inclusieve Samenleving, VNG

Hilde Reints – Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam

Marion Smit – Directeur Jeugd, VWS

Laurette Spoelman – Programmamanager Interbestuurlijke relaties, ministerie van BZK

Toke Tom – Voorzitter NDSD & Directeur Sociaal, gemeente Utrecht

Inge Vossenaar – Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs – ministerie van OCW

Het Programmabureau

Het Programmabureau vormt het secretariaat van de Programmaraad. Ook de dagelijkse ondersteuning van het programma ligt bij het Programmabureau. Het Programmabureau ondersteunt de trajecten en biedt middels de website een online kennis- en leerplatform aan. Het programmabureau zorgt voor synergie binnen het programma en pakt programmabrede thema’s op, zoals de doorontwikkeling van de ‘lerende praktijk’.

De Trajectregisseurs

Per traject is een duo aangesteld: de ‘Trajectregisseurs’. Dit duo is een combinatie van een directeur van een gemeenten én van het Rijk. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de voortang van het traject. De Trajectregisseurs worden vanuit het programma ondersteund door accountmanagers, financiele middelen en communicatiemogelijkheden.

Wanneer zijn een traject en het Programma Sociaal Domein een goede match?

Eén van de voorwaarden om van dit programma een succes te maken, is het uitkiezen van de juiste trajecten. Er zijn natuurlijk een aantal criteria die bepalen of een traject en het programma een goede match zijn. Dit zijn de zes belangrijkste:

Het traject…

… moet bijdragen aan 1 van onze thema’s

… heeft een directe band met de transformatie in het Sociaal Domein

… valt binnen het domein van de decentralisatie

… gaat over een domeinoverstijgende verbetering (tussen 2 beleidsdomeinen)

… heeft een aanpak die vraagt om samenwerking van Rijk en gemeenten

… gaat over een knelpunt of weerbarstig vraagstuk.

Privacy
Bekijk onze privacyverklaring