Over ons

Wie zijn betrokken bij het Programma Sociaal Domein?

Dit programma is er door en voor het sociaal domein. Gemeenten, belangenorganisaties en de departementen van JenV, BZK, VWS, SZW en OCW zijn betrokken bij dit innovatieplatform. Samen werken we nu aan 16 trajecten. Elk van de trajecten richt zich op een domeinoverstijgend knelpunt of weerbarstig vraagstuk. Doel: betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Gemeenten en Rijk zijn samen verantwoordelijk voor het programma. Opdrachtgever van het programma is de Brede Regietafel Sociaal Domein.

De programmaraad

De programmaraad bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten en Rijk op directeurenniveau. Vertegenwoordigers van de departementen, VNG, NDSD, Divosa en een aantal gemeenten hebben hierin zitting.

De programmaraad monitort de voortgang en samenhang van trajecten binnen het programma. Zij fungeren als innovatieplatform. Verkennen van de toekomstige samenwerking in het sociaal domein staat voorop.

Leden van de programmaraad zijn:

Theo Berben – concerndirecteur, gemeente Apeldoorn

Lisette de Bie – Directeur Berschermen, Aanpakken en Voorkomen, ministerie van JenV

Danielle Bongers – Hoofd Samenleving, Gemeente Maassluis

Christien Bronda – Directeur Participatie en decentrale Voorzieningen, ministerie van SZW

Erik Dannenberg – Voorzitter Divosa

Marieke Kleiboer – Directeur Maatschappelijke Ondersteuning, ministerie van VWS

Kitty de Laat – directeur Sociaal Maatschappelijk, gemeente Meierijstad

Ali Rabarison – Directeur Beleid Inclusieve Samenleving, VNG

Hilde Reints – Directeur Onderwijs, Jeugd, Zorg en Diversiteit, gemeente Amsterdam

Marion Smit – Directeur Jeugd, VWS

Laurette Spoelman – Programmamanager Interbestuurlijke relaties, ministerie van BZK

Toke Tom – Voorzitter NDSD & Directeur Sociaal, gemeente Utrecht

Inge Vossenaar – Directeur Middelbaar Beroepsonderwijs – ministerie van OCW

Trajectregisseurs

Voor elk traject zijn zowel een directeur van een gemeente als het Rijk eindverantwoordelijkheid. Zij zijn de ‘trajectregisseurs’. Dit duo is dus een combinatie van een directeur van een gemeenten én van het Rijk. De trajectregisseurs sturen op de voortgang, resultaten en inzet van middelen. Ook leggen zij de verbinding met andere (landelijke) initiatieven.

Het programmateam

Het programmateam houdt zich bezig met de dagelijkse voortgang van het programma. Het programmateam bestaat uit:

  • Sanne van Eerden, programmaleider. Zij is met verlof tot 1 mei en wordt vervangen door Leonie Voragen.
  • Veerle van de Winckel, programmasecretaris
  • Yolanda van Empel, communicatieadviseur

Lees ook: Sanne en Veerle aan de slag voor het Programma Sociaal Domein

Privacy
Bekijk onze privacyverklaring

Contact

Vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag. Neem contact op met Veerle van de Winckel, 06-46831970. Of stuur een mail aan info@programmasociaaldomein.nl

Pers en communicatie

Neem contact op met Yolanda van Empel, communicatieadviseur Programma Sociaal Domein, via 06-48175882 of y.vanempel@programmasociaaldomein.nl