Het programma

In het Programma Sociaal Domein werken Rijk en gemeenten samen met professionals en betrokken organisaties aan betere hulp voor (kwetsbare) mensen. Niet vanachter een bureau, maar vanuit de lokale praktijk.

In het Programma Sociaal domein zijn we op zoek naar praktische en pragmatische oplossingen voor complexe uitdagingen. Voormalig minister Plasterk kondigde het Programma Sociaal Domein in februari 2017 aan in een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten zijn in verschillende trajecten aan de slag met thema’s als kansen voor jongeren, de samenwerking tussen rijk, gemeenten en verzekeraars, de basis van de arbeidsmarkt en uitwisseling persoonsgegevens en privacy. Door vanuit één overheid samen te werken en te innoveren doorbreken we schotten.

Platform voor de lerende praktijk

Deze website biedt onder andere een platform voor de lerende praktijk waar centrale en lokale overheden successen en innovaties kunnen delen en kunnen leren van elkaars worstelingen en verbeterpunten.

Het Programma Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten en de ministeries van SZW, VWS, BZK, OCW en J&V. Het meerjarige programma is bedoeld om een extra impuls te geven aan de transformatie in het sociaal domein en opereert op het snijvlak tussen de verschillende stelsels.

Waardevol zijn voor mensen in een kwetsbare positie
Het Programma Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten en het Rijk. Een integrale aanpak om het sociaal domein te versterken. Zodat onze professionals nog meer van waarde kunnen zijn voor mensen in een kwetsbare positie. Een continue aanpak waarbij gemeenten, departementen en partners samenwerken, innoveren, verbeteren en delen vanuit de gedachte één overheid. Want samen komen we verder!

Praktische en pragmatische oplossingen voor complexe uitdagingen
In het Programma Sociaal Domein gaan we actief op zoek naar knelpunten, kansen en oplossingen. Dat is na de decentralisaties de volgende fase voor het sociaal domein. De werkvloer van het wijkteam, hulpverleners en uitvoerders staat centraal. Het doel? Praktische en pragmatische oplossingen vinden voor complexe uitdagingen. En dat gaan we niet doen aan een bureau in Den Haag. Dat gaan we doen door nieuwe oplossingen te vinden voor oude problemen. Want zoals John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven) zegt: “In de praktijk hebben cliënten geen boodschap aan artikel 17 letter D of E, ze willen gewoon goed geholpen worden.” Als we samenwerken als één overheid kunnen we dilemma’s verhelderen, obstakels wegnemen en weeffouten herstellen.

Samen schotten doorbreken: de mens centraal
De mens centraal stellen en niet het systeem, daar ligt nu de uitdaging. Na een succesvolle transitie komen er in de praktijk dilemma’s, kansen en knelpunten aan het licht. Bijvoorbeeld wanneer domeinen als zorg, veiligheid, onderwijs of arbeidsmarkt elkaar raken. In die gevallen is een eenvoudige en effectieve oplossing soms wel zichtbaar maar helaas niet altijd binnen handbereik. Sommige complexe problemen vragen nu eenmaal om een stevige gezamenlijke aanpak. Daarvoor moeten we schotten doorbreken. Bijvoorbeeld door slimmer samen te werken. Soms ligt de oplossing zelfs al pasklaar op de plank bij een andere gemeente. En af en toe moeten we wet- en regelgeving aanpassen.