Het programma

HET GEHEEL IS MEER DAN DE SOM DER DELEN
Dat zei Aristoteles eeuwen geleden al. Tegenwoordig vertalen we het ook wel als 1+1 = 3. En dat is ook precies de overtuiging van dit programma: het hele sociaal domein is zoveel meer dan alleen de optelsom van alle gemeenten, partners en departementen. Want samen willen we toch waardevol zijn voor mensen in een kwetsbare positie? In dit programma doen we dat door praktische en pragmatische oplossingen te vinden voor complexe uitdagingen. Zodat we samen schotten kunnen doorbreken en de mens écht centraal kunnen stellen.

Waardevol zijn voor mensen in een kwetsbare positie
Het Programma Sociaal Domein is een samenwerking tussen gemeenten en het Rijk. Een integrale aanpak om het sociaal domein te versterken. Zodat onze professionals nog meer van waarde kunnen zijn voor mensen in een kwetsbare positie. Een continue aanpak waarbij gemeenten, departementen en partners samenwerken, innoveren, verbeteren en delen vanuit de gedachte één overheid. Want samen komen we verder!

Praktische en pragmatische oplossingen voor complexe uitdagingen
In het Programma Sociaal Domein gaan we actief op zoek naar knelpunten, kansen en oplossingen. Dat is na de decentralisaties de volgende fase voor het sociaal domein. De werkvloer van het wijkteam, hulpverleners en uitvoerders staat centraal. Het doel? Praktische en pragmatische oplossingen vinden voor complexe uitdagingen. En dat gaan we niet doen aan een bureau in Den Haag. Dat gaan we doen door nieuwe oplossingen te vinden voor oude problemen. Want zoals John Jorritsma (burgemeester van Eindhoven) zegt: “In de praktijk hebben cliënten geen boodschap aan artikel 17 letter D of E, ze willen gewoon goed geholpen worden.” Als we samenwerken als één overheid kunnen we dilemma’s verhelderen, obstakels wegnemen en weeffouten herstellen.

Samen schotten doorbreken: de mens centraal
De mens centraal stellen en niet het systeem, daar ligt nu de uitdaging. Na een succesvolle transitie komen er in de praktijk dilemma’s, kansen en knelpunten aan het licht. Bijvoorbeeld wanneer domeinen als zorg, veiligheid, onderwijs of arbeidsmarkt elkaar raken. In die gevallen is een eenvoudige en effectieve oplossing soms wel zichtbaar maar helaas niet altijd binnen handbereik. Sommige complexe problemen vragen nu eenmaal om een stevige gezamenlijke aanpak. Daarvoor moeten we schotten doorbreken. Bijvoorbeeld door slimmer samen te werken. Soms ligt de oplossing zelfs al pasklaar op de plank bij een andere gemeente. En af en toe moeten we wet- en regelgeving aanpassen.