Wonen voor kwetsbare groepen

Veel mensen willen het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen en regie op hun eigen leven houden. De vraag naar voldoende geschikte woningen met zorg en ondersteuning neemt dan ook toe. Maar het bouwen en verbouwen van die woningen gaat langzaam en de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorginstellingen kan op veel plekken stukken beter. Hoe ruim je de obstakels op en vind je oplossingen om vraag, aanbod en kwaliteit van wonen met zorg te bevorderen?