Ouderen en de woonopgave in een krimpregio

De gemeente Berkelland heeft nu, net als de Randstad, een wachtlijst voor woningen. Maar over enkele jaren dreigt leegstand, mede door een sterk vergrijzende bevolking. Tegelijkertijd is er een grote behoefte aan 'zorgspecifiek vastgoed'. Woningcorporatie ProWonen en de gemeente zijn hierover in gesprek met lokale zorgaanbieders. Ga je hierin investeren? En zo ja, kunnen die investeringen op de langere termijn renderen? Of bouw je voor leegstand?