Kleine gift, groot effect

Soms kan met kleine bedragen een groot verschil worden gemaakt. Het aanvragen van een vergoeding van die relatief beperkte kosten, kan voor sociaal werkers wel tijdrovend zijn. Om dat te voorkomen hebben veel gemeenten een maatwerkbudget ingesteld. In de gemeenten Amsterdam, Hengelo, Leiden en Utrecht werken de wijk- of buurtteams met een minimaatwerkbudget.

Voor kleine bedragen (in meeste gemeenten tot € 500) kunnen teamleden zelf beslissen of ze het inzetten. Als drie teamleden in de daarvoor gevormde whatsapp-groepjes toestemming geven, kan het minimaatwerkbudget worden uitgegeven. Het gaat om hulp in natura. Het geld gaat direct naar de leverancier van de genoemde dienst of goederen.

City Deal Eenvoudig Maatwerk

De City Deal Eenvoudig Maatwerk heeft Anneke Ensink en Linda Meijvis (van de Stichting Uitvoering Maatwerk) gevraagd een onderzoek te doen naar de maatschappelijke opbrengst van het minimaatwerkbudget. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen wat de opbrengst van het minimaatwerk is voor de bewoner, de hulpverlener en voor de maatschappij als geheel.

De titel van hun rapport is de kortste samenvatting van de resultaten: “Kleine giften, groot effect.” We hebben Anneke Ensink en Linda Meijvis ook gevraagd hoe het mini-maatwerk nog effectiever kan worden ingezet. Zo is in Hengelo bedacht om teams die het minimaatwerk veel inzetten te mengen met teams die het minder inzetten. Dat kan het gebruik bevorderen. We hebben ook gevraagd of de inzet van het mini-maatwerk een opmaat kan zijn naar meer structurele veranderingen, bijvoorbeeld door collectieve afspraken te maken over terugkerende knelpunten.