Toegankelijkheidsrapportage versie juni 2021

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele  toegankelijkheidseisen of (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid. Deze zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard Digitoegankelijk EN 301 549. In deze rapportage het resultaat van de toegankelijkheidsinspectie, versie juni 2021.