Weet wat je kan

Dit rapport bundelt de bevindingen uit het traject Betere ondersteuning van mensen met een licht verstandelijke beperking.