Rapport CityDeal Zorg voor Veiligheid in de Stad

Criminaliteit en overlast voorkomen door een slimmere samenwerking tussen zorg- en veiligheidspartners op lokaal niveau. Dat is het doel van de City Deal Zorg voor Veilgheid inde Stad, die liep tot 1 november 2019. Dit is de eindrapportage.