Stapelingsproblematiek in het sociaal domein

In Nederland hoef je niet heel veel problemen te hebben om structureel uitgesloten te worden van passende zorg. In dit onderzoek beschrijven we acht situaties waarin mensen op basis van maar drie problemen hard vastlopen in onze verzorgingsstaat.