Anders verantwoorden, eindrapportage pilots

Minder verantwoorden op financiën en cijfers en meer op inhoud, resultaat en kwaliteit. Daaraan werken tien gemeenten in het traject Anders verantwoorden binnen het Programma Sociaal Domein, ondersteund door KPMG. Wat zijn de ervaringen van de pilots? Wat zijn de geleerde lessen? En wat de vervolgstappen? ‘Horizontaal toezicht’ blijkt een kansrijke manier van anders verantwoorden.