Grensvlak Jeugdwet en wet langdurige zorg

Veel ouders die langdurige zorg aanvragen voor hun kind ontvangen nul op het rekest. Vaak lijken de afwijzingen terecht. Dat blijkt uit een onderzoek onder circa 20 ouders en kinderen van het Programma Sociaal Domein, uitgevoerd door AEF. Veel ouders voelen zich desondanks in de kou staan. Het CIZ, zorgverzekeraars, Rijk en gemeenten zochten in het traject Samenwerking zorgverzekeraars, Rijk en gemeenten samen naar oplossingen voor deze problematiek. Hoe kunnen we deze ouders en kinderen beter ondersteunen?