Inspiratiedocument Toezicht Sociaal Domein

Nederland kent vele vormen van toezicht in het sociaal domein. Hoe zorg je als Rijksoverheid of – sinds de decentralisaties – als gemeente dat in dat versnipperde landschap al die vormen zo goed mogelijk op elkaar aansluiten? Precies dat is het doel van ons traject Vernieuwen van integraal toezicht in het sociaal domein. Met het inspiratiedocument Naar een nieuwe visie op integraal toezicht in het sociaal domein wil het traject toezichthouders van gemeenten en overheidsinstanties inspireren om kwetsbare burgers op de beste manier te ondersteunen.