Discussienota JZJP: Op naar een preventieve beweging

Deze notitie is opgesteld ten behoeve van - en als prikkeling voor - het gesprek over inzet op preventie en de rol van partijen zoals gemeenten, zorgverzekeraars en VWS hierbij. In de NDSD-sessie van 12 juni 2020 diende het als onderlegger voor het gesprek over wat nodig is om steviger in te zetten op preventie. Op basis van dit gesprek is de laatste twee paragrafen toegevoegd over welke stappen nodig zijn (beschouwing AEF).
Deze notitie richt zich op de randvoorwaarden om duurzaam en domeinoverstijgend (samen) te werken aan preventie. De centrale vraag hierbij is ‘hoe kunnen we investeren in een duurzame en domeinoverstijgende beweging gericht op preventie?’ Gemeenten - in het bijzonder gemeentedirecteuren - zorgverzekeraars en VWS hebben hier een belangrijke rol in.