Essay: Sturen met kwaliteit

Sturen met Kwaliteit is een van de 16 trajecten in het Programma Sociaal Domein. Hoe stuur je is een belangrijk vraagstuk voor gemeenten, vooral nu het speelveld waarin dit moet gebeuren zo complex is geworden. In het traject Sturen met Kwaliteit hebben we een vorm gevonden –peerreviews – die gemeenten helpt om op een andere wijze zich te verdiepen in het vraagstuk en in elkaar. En dit leverde ook weer verdere inzichten op over het sturen met kwaliteit.

Dit essay bevat een korte uiteenzetting van de complexiteit van de vraagstukken in het sociaal domein, wat dat vraagt van gemeenten en andere partners, een aantal inzichten over sturen met kwaliteit, de waarde van de methode peerreview én de conclusie dat het van belang is om altijd met elkaar te blijven zoeken, reflecteren, in elkaar te verdiepen en de dilemma’s aan te scherpen zodat je met elkaar leert leren en veranderen

> Lees ook het nieuwsbericht over dit essay.